Uitleg soorten eieren

Uitleg soorten eieren
Uitleg soorten eieren

een ei is niet zomaar een ei

Er zijn diverse soorten eieren. Welk ei u eet en waar dat ei vandaan komt kunt u achterhalen door de stempel op het ei te ontcijferen.

De stempel begint altijd met één cijfer:

0 = biologisch

1 = vrije uitloop, ook wel freiland genoemd

2 = scharrel

3 = kooi. Let wel, in Nederland zijn de legbatterijen, al lange tijd verboden. Deze kooien zijn de zgn verrijkte kooien en zijn nog enkele jaren toegestaan. 

De eieren die in onze automaat verkocht worden beginnen dus altijd met het cijfer 1.


Uitleg soorten eieren

Daarna krijg je twee letters. Die letters geven aan uit welk land het ei komt.

Voor ons is dat dus NL.

Dan krijg je vijf cijfers. Dit is een unieke code, die geldt voor een legpluimveebedrijf. Daarom hebben wij twee verschillende bedrijfsnummers. Een voor Eursing en een voor De Lotten.

Als laatste nog twee cijfers. Dit zijn de stalnummers. Op Eursing hebben we een pluimveestal, dus daar staat 01 op de stempel. Aan De Lotten hebben we twee stallen, dus daar staat 01 achter onze scharreleieren en 02 achter de vrije uitloop eieren.

Dus het cijfer 1 aan het begin van de stempel wijst erop dat het ei wat u bij ons koopt een vrije-uitloop-ei is. Uiteraard volgt dan NL. Daarna ons bedrijfsnummer en als laatste uit welke stal het ei komt. Dan kan bij ons een 01 zijn (dan is het de vrije uitloopstal op Eursing) of een 02 (dan is het de vrije uitloopstal aan De Lotten).

Er zijn diverse apps en websites waarop je een eicode kunt invullen. Deze eicode leidt je dan naar het bedrijf waar het ei vandaan komt. Vaak staan er foto's van het bedrijf bij.