Uitleg soorten eieren

Uitleg soorten eieren

Er zijn diverse soorten eieren. Welk ei u eet en waar dat ei vandaan komt kunt u achterhalen door de stempel op het ei te ontcijferen. De stempel begint altijd met één cijfer:

0 = biologisch

1 = vrije uitloop, ook wel Freiland genoemd

2 = scharrel

3 = kooi. Let wel, in Nederland zijn de legbatterijen, al lange tijd verboden. Deze kooien zijn de zgn verrijkte kooien en zijn nog enkele jaren toegestaan.

De eieren die in onze automaat verkocht worden beginnen dus altijd met het cijfer 1. Daarna krijg je twee letters. Die letters geven aan uit welk land het ei komt. Voor ons is dat dus NL. Dan krijg je vijf cijfers. Dit is een unieke code, die geldt voor een legpluimveebedrijf. Als laatste nog twee cijfers. Dit zijn de stalnummers.